Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

Vinterferien forrige uke ga stor vekst i trafikken i Ryfylketunnelen med en økning på 7,71% fra uken før. Store deler av økningen var mot Stavanger som hadde en økning på 13,70% mens mot Solbakk var det en marginal økning på 2,11%. 

Etter at bompengeinnkrevingen startet for drøyt fem uker siden har trafikktallene sunket kraftig, og selv om de har variert de siste ukene er fremdeles reduksjonen i trafikk på totalt -25,60%. Dersom vi sammenligner med snittet fra 2020 er reduksjonen noe mindre, og utgjør -23%.

Les også: Enormt fall i trafikken, første uken med bompenger

I forrige uke hadde samtlige dager økning, med unntak av mot Solbakk fredag, lørdag og søndag. Dette understøtter det faktum at trafikkøkningen forrige uke skyldes i all hovedsak hyttefolk som reiste innover uken før og hjem igjen forrige uke.

Statens vegvesen har tidligere uttalt at trafikken må være på minst 4850 passeringer i døgnet (ÅDT), og inntil videre ligger trafikken marginalt over etter noen goder uker på starten av året. Per uke 9 er ÅDT 5189, men har de siste ukene blitt redusert på grunn av lav trafikk. Det er allikevel ventet at trafikken i sommermånedene vil være såpass stor at lave trafikktall store deler av året eller kan forsvares.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

  • Etter Statens vegvesens prognoser må trafikktallene ligge på 4850 passeringer per døgn begge veier i Ryfylketunnelen for at inntektene skal være høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Totalt i uke 9 ble det registrert 35965 kjøretøy begge retninger i Ryfylketunnelen. Dette gir et snitt på 5138 hver dag som er marginalt over de siste prognosene til Statens Vegvesen på 4850. Mot Stavanger var det totalt 18340 passeringer, mens mot Solbakk 17625 passeringer forrige uke.

Trafikktall uke 9

Mot Stavanger (+13,70%, +2210):
Mandag: 2451
Tirsdag: 2516
Onsdag: 2560
Torsdag: 2662
Fredag: 2502
Lørdag: 1891
Søndag: 3758

Mot Solbakk (+2,11%, +365):
Mandag: 2464
Tirsdag: 2618
Onsdag: 3057
Torsdag: 3162
Fredag: 3129
Lørdag: 1551
Søndag: 1644

Totalt (+7,71%, +2575):
Mandag: 4915
Tirsdag: 5134
Onsdag: 5617
Torsdag: 5824
Fredag: 5631
Lørdag: 3442
Søndag: 5402