Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke hadde en svak nedgang totalt sett, men også denne uken er det søndag som har flest passeringer. På søndag var det 9139 registrerte kjøretøy som passerte de to tellepunktene i Ryfylketunnelen med henholdsvis 4959 mot Stavanger og 4180 mot Solbakk.

Enorme mengder folk på Jørpeland på søndag

Sammenligner vi søndag 19. januar med søndag 12. januar er det her den største forskjellen ligger med 861 færre kjøretøy. Foruten søndag er det også en del færre kjøretøy på fredag med 554 færre passeringer en fredag før. Disse to dagene står mer eller mindre alene for nedgangen i forrige uke mot uken før. Tirsdag og onsdag trekker en liten andel ned med henholdsvis 65 og 107 færre passeringer.

Mens mandag, torsdag og lørdag er det en liten oppgang som bidrar til at nedgangen totalt sett blir litt lavere en fredag og søndag samlet sett. På søndag var det allikevel 4180 kjøretøy som kjørte gjennom tunnelen og til Strandalandet. Totalt ble det registrert 44152 kjøretøy i Ryfylketunnelen i uke 3, noe som gir et snitt på 6307 ÅDT.

Den siste trafikkprognosen til Vegdirektoratet var 3200 ÅDT når innkrevingen har startet. Det er ventet at trafikken vil falle når betalingen starter i tunnelene, men hvor mye er det ingen som vet. Fremdeles ligger trafikktallene godt over trafikkprognosene både i Stortingsproposisjonen på 4200 men også de siste prognosene til Vegdirektoratet på 3200 ÅDT.

De stadig høye trafikktallene i Ryfylketunnelen kan også ha en liten sammenheng med den siste ukes reduserte rutetilbud på Høgsfjorden. Men også det faktum at flere byfolk ønsker å utforske hva Ryfylke og Strand kommune kan tilby.

Mot Stavanger var det totalt 21833 passeringer, mens mot Solbakk 22319 passeringer forrige uke.

For uke 3 ble det en svak nedgang med -1254 passeringer totalt som tilsvarer en nedgang på ca 2,8%

Trafikktall uke 3 (tall i parantes endring fra uken før)

Mot Stavanger:
Mandag: 2652 (-19)
Tirsdag: 2623 (-73)
Onsdag: 2757 (-60)
Torsdag: 2900 (-35)
Fredag: 2802 (-307)
Lørdag: 3140 (+14)
Søndag: 4959 (-258)

Mot Solbakk:
Mandag: 2653 (+38)
Tirsdag: 2702 (+8)
Onsdag: 2826 (-47)
Torsdag: 3093 (+174)
Fredag: 3551 (-247)
Lørdag: 3314 (+161)
Søndag: 4180 (-603)

Totalt:
Mandag: 5305 (+19)
Tirsdag: 5325 (-65)
Onsdag: 5583 (-107)
Torsdag: 5993 (+139)
Fredag: 6353 (-554)
Lørdag: 6454 (+175)
Søndag: 9139 (-861)

Foto hovedbilde: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Legg igjen en kommentar