Tre nye foretak i påsken i Ytre Ryfylke

I påskeuka ble det registrert tre nye foretak i Brønnøysundregistrene fra Ytre Ryfylke. Alle tre foretakene er fra Strand.

Samme uke i 2020 ble det også registrert tre foretak.

Foretakene som ble registrert

Kristian Prestrud Astad registrerte VIRVELSTRØM AS som skal prosjekterere og selge av fornybare energisystemer, import og eksport av disse, leveranse av tekniske konsulenttjenester og utvikling av løsninger for energiproduksjon og forbruk. Deltagelse i beslektete virksomheter, samt kjøp og salg av aksjer. Ellers alt annet som faller naturlig sammen med dette. Produktene og løsningene skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Johannes S R Naumann registrerte SCARS STUDIO/NAUMANN som skal drive med musikkstudio. Lage musikk og beats til andre kunstnere for honorar eller prosenter i utgivelser eller arrangement. Utleie som DJ til forskjellige arrangement.

Jesper Bronée registrerte BRONÉE CONSULTING som skal drive med konsulenttjenester innen redningstjeneste.

Ingen nyregistreringer fra Forsand eller Hjelmeland forrige uke

Ingen foretak ble slettet eller tvangsavviklinger i påskeuken.