Trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne fra 12.oktober

fotball

Regjeringen gjør enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

Fra 12. oktober åpner regjeringen for følgende:
• En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.
• Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.
• Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.
• Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

– Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vi har mer kunnskap om koronapandemien. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

Mens flere kommuner ikke har hatt smitte, har enkelte kommuner hatt en krevende tid med utbrudd og smittesporing. Eksempler på dette er Indre Østfold kommune og Bergen kommune, som har fått kontroll med smitten. Når kommunene tar ansvar lokalt, kan det gjøres enkelte lettelser nasjonalt.

– Kommuner med store smitteutbrudd har gjort en god jobb med å sette inn treffsikre tiltak. Vi må forvente flere lokale utbrudd, og kommunene må være forberedt på å ta tøffe grep for å få kontroll på smitten. Jeg er glad for at kommunene så langt har vist at de kan være handlekraftige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nasjonale lettelser

De nasjonale lettelsene gjelder fra 12. oktober såfremt smittesituasjonen ikke forverres. Lettelsene består av at det åpnes opp for fase 1 av trening i breddeidretten for voksne. Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24.00 oppheves, med virkning fra midnatt natt til tirsdag 13. oktober, Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter. Kommunene må i perioden frem til 12. oktober forberede seg og vurdere om det er behov for å treffe lokale smitteverntiltak.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet dit at vi kan sette en dato for flere av de lettelsene vi allerede har varslet. Det betyr at vi fra 12. oktober vil kunne åpne for trening i deler av breddeidretten, det som idretten selv har definert som fase 1, deretter vil regjeringen vurdere åpning av fase 2 fram mot november. Øvrige faser må vi komme tilbake til. I tillegg er jeg glad for at vi kan gå fra to til ett ledig sete mellom oss på steder med fastmonterte seter, det har betydning for mange. Vi vil også så fort smittesituasjonen tilsier det gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for arrangementer med inntil 600 personer til stede, også innendørs, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Åpner opp for trening i breddeidretten for voksne

Fra 12. oktober åpnes det for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Arrangementer med inntil 600 personer utendørs

Fra 12. oktober åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs.

Avstand på arrangementer med fastmonterte seter

Fra 12. oktober vil det også være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad. I dag skal det holdes minst en meters avstand fra skulder til skulder, noe som i praksis krever to seter. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre det kan opprettholdes en meters avstand mellom seteradene, og slik sikre en meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.

Skjenkestoppen oppheves

Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe.

Presisering av enmeters-regelen for serveringssteder og arrangementer

Regjeringen presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder og arrangementer. Stedene og arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplassene eller ett ledig sete mellom fastmonterte seter når gjestene og publikum booker og ankommer. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet.