Tunnelvask i Ryfylketunnelen igjen

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Mange vil nok kanskje si at det ikke var veldig lenge siden sist, men nå er det igjen tid for tunnelvask i Ryfylketunnelen.

Seniorrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen forteller at det fra tirsdag 9. juni til fredag 19. juni blir det tunnelvask i Ryfylketunnelen igjen. Dette vil skje på kvelds og nattestid fra 20:00 til 06:00 neste morgen. Ellingsen opplyser videre at det blir toveistrafikk i det løpet som ikke blir vasket, med nedsatt fartsgrense, og det blir også godt skiltet.

Vi har god erfaring med at bilistene tar hensyn fra tidligere vaskeperioder, men det er viktig å informere om at det kan bli 10-15 minutters venting før vi kan åpne opp for trafikk i det løpet som skal brukes. Årsaken er at vi må forsikre oss om at det ikke er biler i tunnelen og at alle skiltene virker som de skal, sier Ellingsen.

Vi har fått reaksjoner på at tunnelen blir vasket så ofte –  årsaken til at tunnelen blir vasket fem ganger i året er at vi følger vedlikeholdskontrakten. Det skilles mellom full vask, som er grundig og omfattende, og teknisk vask, som går en del raskere. Det vil bli vurdert om det framover er nødvendig med så mange vaskerunder i året, avslutter Ellingsen.

Dette er tredje tunnelvasken siden tunnelen åpnet 30.des 2019, og sist gang var i midten av april.