Ulykke på Rv.13 ved Riskedal

Politiet melder om et vogntog som har mistet conataineren på Rv.13 ved Riskedal i Hjelmeland kommune.

Containeren som falt av vogntoget har forårsaket skade på et annet kjøretøy, og det lekker såpe av containeren.

Veien vil være stengt fremover.

Politiet er på vei. Vegtrafikksentralen er orientert, og jobber med omskilting, omkjøring, ferger mm.

Politiet var på stedet kl 15.49. Vogntog som kjørte i retning Hjelmeland mistet last som traff et motgående kjøretøy. Store materielle skader på dette kjøretøy, men ingen person skade.

Veien er delvis åpnet, politiet dirigerer.