Ung i Strand – økt misnøye med skolen og økt aksept for rus

Nylig gjennomførte Korus Vest Stavanger en fylkesundersøkelse kalt «Ung i Rogaland». I undersøkelsen får ungdommene anledning til å fortelle om blant annet foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Undersøkelsen for 2019 viser blant annet en økning i misnøye med skolen i Strand.

Ung i Strand hadde en deltakelse på 498 elever i ungdomsskolen og 350 elever i videregående skole. Dette er en deltakelse på sirka 90% for ungdomsskolen og 78% for videregående skole. Dette er rimelig høy deltakelse forteller Sven Gustavson i Korus Vest.

Statistikken ble presentert før kommunestyremøte 28.aug på et temamøte.

Skole og lokalmiljø
Fra 2016 til 2019 er det en økning på 5% som er misfornøyd med skolen. For 2016 var tallet som var misfornøyde 27% mens for 2019 er dette tallet nå oppe i 31%. Andelen som er misfornøyd er klart størst blant ungdomsskoleelever i Strand. Under temamøte i kommunestyresalen forklarer Gustavson at tilfredshet med skole og lokalmiljø henger sammen. Det er naturlig at om misnøyen med skolen øker så øker også misnøyen med lokalmiljøet.

Misnøyen med lokalmiljøet har også økt i tråd med slik Gustavson forklarer. Her har andelen som er misfornøyd med lokalmiljøet økt sirka 4% til 30% totalt.

Tabell: Korus Vest

Tabellen over viser noen tall som er svært graverende. En kraftig økning i andelen som kjeder seg på ungdomsskolen. Hele 73% har svart at de kjeder seg på skolen, en oppgang fra 72% i 2016. Det som også er trist er at det også er en økning i andelen som gruer seg til å gå på skolen. Her er andelen i 2019 oppe i 27% en oppgang på hele 8% fra 25% i 2016.

Tabell: Korus Vest

Ved Strand Videregående skole derimot er historien veldig annerledes. Andelen som gruer seg til skolen har en nedgang på nesten 19% fra 16% i 2016 til 13% i 2019. Dette viser at elevene trives bedre i videregående skolen en ved ungdomsskolen i Strand. Også andel som kjeder seg på skolen går ned i 2019. Nedgangen er på 4% fra 2016 til 2019, men dette fra allerede lave tall med 50% som kjedet seg i 2016 til 48% som kjedet seg i 2019.

Snorre Walde (BTN) stilte spørsmål om forskjellen på ungdomsskole og videregående skole var jevnt over hele landet, og dette stemte i følge Gustavson. Videre resonnerte Walde seg frem til at den største årsaken til forskjellen måtte være at ungdomsskolen var veldig teoretisk tung da spesielt på 10. trinn. Mens når ungdommene valgte skole av fri vilje og de som ikke er teoretisk sterke fikk utfolde seg på praktiske yrkeslinjer var det naturlig at kjedsomheten på skolen gikk ned.

Foredragsholder Gustavson var delvis enig i resonnementet men påpekte også at dette ikke forklarer økningen i kjedsomhet på skolen. Så det var vanskelig å trekke konklusjonen ditt hen.

Alkohol og rus er et økende problem
Alkohol og rus er et økende problem i kommunen i følge undersøkelsen. Og kanskje mest oppsiktsvekkende er det at en økende andel ungdommer i undersøkelsen svarer at bruk av hasj ikke har betydning for statusen. I 2013 svarte hele 73% at hasjbruk minsker statusen mye, mens det for 2019 er så langt nede så 56%. Hele 26% reduksjon i ungdommene som mener at det minsker statusen å bruke hasj.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende er den kategorien som mener at det ikke har betydning for statusen å bruke hasj. Fra 2013 til 2019 har andelen som mener det ikke har betydning for statusen økt med 47% fra 17% i 2013 til 25% i 2019.

Gustavson mener at kampen i forebyggingsperspektivet står ved å bygge holdninger om at hasjbruk minsker status i ungdomsmiljøene. Disse tallene viser helt klart at det er en større aksept for hasjbruk en tidligere. Tallene for Rogaland generelt er ganske like som i Strand, men økningen fra 2013 til 2019 er problematisk.

Også regelbrudd har økning i kommunen

Dette punkter henger mest sammen med den økende kjedsomheten på skolen i kommunen. Det vanligst forekommende regelbruddet, med størst økning, er å lure seg fra å betale, fulgt av å skulke skolen

En drastisk økning i kategoriene «de erfarne» og «gjengangere» med henholdvis økning på 170% for erfarne og 400% økning for gjengangere.

Regelbrudd-variabelen er av følgende spørsmål:
• Tatt i butikken uten å betale
• Vært i slåsskamp
• Med vilje ødelagt eller knust vinduer, buss-seter, postkasser eller lign.
• Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss eller lignende
• Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, buss, tog eller lignende
• Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var
• Skulket skolen

Blant ungdommer i kategoriene «de erfarne» og «gjengangere» finner du noe mer utagerende og grenseoverskridende atferd enn ellers. Den største sammenhengen finner vi til foreldrekontroll og bruk av tobakk, alkohol og cannabis.

De aller fleste ungdommer begår ikke regelbrudd, eller i veldig liten grad. Nesten 90% har svart at de ikke begår regelbrudd eller i svært liten grad.

Legg igjen en kommentar