Ungdomsrådet mener bedre markedsføring kan gi økte inntekter til kommunen

Under ungdomsrådet behandling av finansielle måltall for 2021 til 2024, fremhevet ungdomsrådet at kommunen må øke inntektene.

Kultursjef Trond Ole Paulsen orienterte ungdomsrådet om kommunens store investeringer i skoler, flerbrukshall, kirke – om låneopptak m.m.

Ungdomsrådet uttalte at ungdomsrådet representerer kommunens framtid. Og at byggingen av de nye skolene i Strand er et viktig steg i retning av større boattraktivitet. Spesielt vil familier med barn og unge kunne se det som attraktivt å flytte til Strand.

Ungdomsrådet påpekte videre at kommunen må jobbe med å markedsføre Strand som et godt sted å bo, og ha et aktivt samfunn. Det kan gjøre at enda flere ønsker å flytte til Strand.