Ungdomsrådet skal behandle søknader om graffiti i aktivitetsparken

I forrige ungdomsråd i Strand kommune fortalte kultursjef Trond Ole Paulsen at en vegg mellom barnehagen og skateparken kan åpnes for graffiti.

I ungdomsrådet ble det diskutert flere måter å gjøre dette på.

Ungdomsrådet gikk inn for at veggen skal dekoreres etter søknad til ungdomsrådet. De som ønsker å dekorere veggen må sende søknad med forslag og tegninger til ungdomsrådet. Ungdomsrådet bestemmer hvem som skal få lage ny graffiti, og når det skal gjøres.

Ungdomsrådet vedtok at det skal søkes om tillatelse til å lage graffiti, og at det skal settes opp et skilt på aktuell vegg med informasjon om at tillatelse gis av ungdomsrådet.

Det ble også foreslått at det holdes kurs for ungdom i Strand i graffiti, og ungdomsrådet var enige i det. En del av ungdomsrådets egne milder kan brukes til dette.