Unge sjåfører bryter fartsgrensene oftest

Kjøredata fra det siste året gir ingen rom for tvil om hvem som hardest på gassen. Men, hvor i landet er vi flinkest til å holde oss innenfor fartsgrensene.

– I våre målinger er det ikke rom for tvil – de yngste bryter fartsgrensene mest. Og det er ikke bare alder som spiller inn. Single er hardere på gassen enn alle andre familiegrupperinger. Denne gruppen kjører i snitt over fartsgrensen i 223 av 1 000 meter, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, har fulgt om lag 10 000 bilister gjennom 12 måneder, og har unik innsikt i hvordan ulike grupper forholder seg til fartsgrensene.

I aldersgruppen 18 – 25 år er det slik at for hver kilometer (1000 meter) som kjøres så brytes fartsgrensen i 240 meter av dem, uavhengig hva fartsgrensen er der de kjører. De ulike gruppene i aldersspennet mellom 26 – 60 år bryter alle fartsgrensen i mer enn 200 av 1000 meter, og det er først når alderen passerer 60 at trykket på gasspedalen letter.

Statistikk: Fremtind

Innlandet «på topp»

Fylkesoversikten viser store geografiske forskjeller når det kommer overskridelser av fartsgrensene. Noe av forskjellene kan tilskrives varierende veistandard.

– For eksempel er det mange veistrekninger på Vestlandet hvor fartsgrensen er 80 km/t selv om det ikke er mulig å holde så høy fart, sier Skovly.

I Innlandet foregår hele 25,9 prosent av kjøringen over fartsgrensen, fulgt av Oslo med 23,2 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Vestland med 17,6 prosent og Rogaland med 18,8 prosent.

Statistikk: Fremtind

Når folk blir spurt om egen kjøring, svarer mange at de overholder fartsgrensene der grensen er lav, men at de noen ganger kjører for fort på motorvei og andre steder hvor fartsgrensen er høy.

– Våre målinger viser at dette ikke er tilfelle. Fartsgrensene brytes like mye uavhengig av hvor høy den er, selv om vi liker å tro noe annet, sier Skovly.