Urimelig høyt gebyr for fradeling av Preikestolen Fjellstue

I kommende formannskapsmøte, onsdag neste uke, legger rådmannen frem en sak om reduksjon i gebyret for fradelingen av Preikestolen Fjellstue mm.

Det var etter at Stavanger Turistforening solgte Preikestolen Fjellstue og en del areal rundt til Norwegian Experience at behovet for fradeling oppstod. Strand kommune har gjennomført oppmålingsforretning ved fradeling av Preikestolen fjellstue m. m iht. til delevedtak 008/19, datert 07.02.2019. Denne type tjenester blir normalt fakturert ut ifra kommunens gebyrregulativ. Men i denne aktuelle saken så gjelder oppmålingen et unormalt stort område og dermed veldig høyt gebyr.

Strand kommune har et selvkostprinsipp som bygger på gjennomsnittkostnaden for alle type oppmålingsforretninger. For 2018/19 har kommunen balanse mellom utgifter og inntekter for det aktuelle selvkostområdet. Rådmannen anbefaler derfor å justere ned gebyret med 75 %, jf. hjemmel i gebyrregulativet § 1.4 om urimelige gebyrer. Etter rådmannens vurdering blir gebyret åpenbart urimelig dersom en skal fakturer iht. til de faste gebyrsatsene. Rådmannen vil derfor anbefale at en justerer ned beløpet betydelig.

Dersom en skulle fulgt gebyrsatsene ville gebyret for selve oppmålingsforretningen bli på totalt kr. 4.335.570,- for den aktuelle eiendommen. Saken blir derfor lagt frem for formannskapet pga. beløpets størrelse, og at saken derfor har prinsipielle sider. Normalt vil dette være administrative vurderinger om en skal anse gebyret som urimelig, jf. pkt. 1. 4 i gebyrforskriften.

Dersom politikerne er enige i rådmannens syn på saken anbefales det å juster beløpet ned med 75 % fra kr. 4 335 570 til kr. 1 083 893.

One Comment

Legg igjen en kommentar