Varsler mye regn og fare for flom

Illustrasjon: MET

Tirsdag og onsdag denne uken er det ventet store mengde regn og fare for flom. Dette går frem av ekstremværvarsler som Meteorologisk institutt(MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) sendte ut mandag morgen.

Ryfylke ligger for begge varslene like i ytterkanten sør i varslene, og Strand ser ut til å falle like utenfor varslene. Det er allikevel varslet (Yr.no) mye regn både tirsdag og onsdag på Jørpeland. Her viser prognosene henholdsvis opp mot 20mm på 12 timer tirsdag og opp mot 36 mm på 12 timer onsdag. Tatt i betraktning at det er høst og enorme mengder bladfall i regionen kan denne nedbørsmengden være utfordrende mange steder.

Mye regn, gult nivå (MET) Nord-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Kart: MET

Fra onsdag morgen til natt til torsdag er det ventet mye regn i Vestland fylke og nord i Rogaland. Lokalt kan det komme 60-80 mm på 12 timer. Det er ventet avtakende nedbøraktivitet torsdag morgen.

Varsel om flomfare, gult nivå for Midtre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden og sørover til Ryfylke (NVE)

Kart: NVE

Det er ventet mye nedbør tirsdag og onsdag. Nedbøren ventes hovedsaklig å komme som regn.

Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen ventes å øke også i de større elvene fra onsdag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.