Venstre fikk flertall for høyere ambisjoner for klima og miljø

Onsdags kveld i forrige uke skulle kommunestyremøte endelig vedta kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035.

Venstres Erik R. Nyman-Apelset har vært en av de politiske representantene i arbeidsgruppen som har jobbet med planen. Han trekker frem sikring av biologisk mangfold som et svært viktig punkt. Å sikre gode rammer for er bredt biologisk mangfold er avgjørende for økosystemet. 

Planforslaget har vært ute på høring og i forbindelse med det er det spesielt et innspill Venstre har bitt seg merke i. Næringsforeningen har spilt inn at Strand kommune bør sertifiseres både som miljøfyrtårn og som et bærekraftig reisemål. Det lovte Strand Venstre at de skulle ta opp i sluttbehandlingen av planen. 

– Hvis kommunen sertifiseres som miljøfyrtårn kan vi få myndighet til å sertifisere bedrifter i Strand som miljøfyrtårn. Vi tror dette vil senke terskelen og gjøre det lettere for næringslivet å bli miljøfyrtårnbedrifter, sa Erik R. Nyman-Apelset i kommunestyremøtet. 

– Fra neste år kommer ikonet Preikestolen til å ligge i Strand. Da mener Venstre det er på høy tid at Strand søker om å bli sertifisert som et bærekraftig reisemål. Forsand kommune er allerede sertifisert. Bærekraft i reiselivet handler blant annet om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv. 

Klimamål
I planforslaget lå det inne et mål om 50% reduksjon i det geografiske utslippet fra Strandasamfunnet og klimafotavtrykket fra Strand kommune som organisasjon. Venstre foreslo og fikk flertall for øke ambisjonsnivået til 70% reduksjon innen 2035.

Det innebærer at kommunen må ta i bruk alle sine virkemidler som tjenesteleverandør, forvaltningsmyndighet og samfunnsaktør. I denne omstillingen må Strand kommune sette fokus på felles kunnskapsbygging, behov for helhetlig og tverrfaglig planlegging av arealbruken og raskere tiltaksgjennomføring i kampen mot klimaendringene. Klimaregnskap og klimabudsjett er viktige verktøy for å følge utviklingen og som grunnlag for hvilke områder eller tiltak vi skal prioritere fremover for å redusere utslippet i tråd med målsettingen, heter det i den vedtatte planen.

Kilde: Strand Venstre

Legg igjen en kommentar