Venstre vil at planforslaget på Grøtnes behandles på ny

Foto: Venstre

I forrige forvaltningsutvalg vedtok flertallet av politikerne at saken om detaljregulering for Grøtnesområdet skulle utsettes og samordnes med planforslaget for Jørpelandsvågen.

Venstre oppfattet presentasjonen kommunestyret fikk høsten 2019 av planforslaget det jobbes med i Jørpelandsvågen som begrenset til mellom Jørpelandselva og Strand Maskinutleie.

Nå vil Venstre at kommunestyret vedtar at forvaltningsutvalget skal behandle saken på ny.

Les hele interpellasjonen til dagens kommunestyremøte her:

Interpellasjon: Be forvaltningsutvalget vurdere sak 024/20 Detaljregulering for Grøtnes på ny

I forvaltningsutvalgets møte 04/03/2020 stemte et flertall av utvalget for at det foreslåtte planforslaget for Grøtnes skal samordnes med planforslaget for Jørpelandsvågen og at saken utsettes inntil videre.

Slik Venstre forstod presentasjonen for kommunestyret høsten 2019 jobbes det med et planforslag kun for selve Vågen, avgrenset av Jørpelandselva og Idsø vaktmesterservice.

Området mellom Vågen og Grøtnes er tilstrekkelig planavklart i områdeplanen for Jørpeland sentrum. Ytterligere plandetaljering og utvikling bør utføres i regi av de som eier området. Området er konfliktfylt med mange ulike interesser. Vi mener at aktørene er best egnet til å løse disse detaljene i et privat planarbeid.

Venstre vil gjerne at det private forslaget blir lagt ut på høring og at dette sjønære området blir mer åpnet for publikum.

Forslag til vedtak: I lys av at det ikke arbeides med et sammenhengende planforslag mellom Vågen og Grøtnes ber kommunestyret forvaltningsutvalget vurdere sak 024/20 Detaljregulering for Grøtnes på ny.

Erik Rydningen Nyman-Apelset
Leder, Strand Venstre

Legg igjen en kommentar