Venteliste på avlasting for barn med psykisk utviklingshemming

Listen med interpellasjoner og grunngitte spørsmål til ukens politiske utvalg fortsetter. Mads Hjelmen i Strand Høyre er bekymret for ventelisten i Strand kommune med tanke på avlasting når det gjelder barn med psykisk utviklingshemming.

I kommende levekårsutvalg 3. mars stiller han derfor flere grunngitte spørsmål etter at han er blitt oppmerksom på ventelisten.

Spørsmål

1. Er det det slik at Strand kommune ikke har nok avlastingsplasser for disse barna?

2. Ang ventelister hvordan blir lovverket fulgt?

3. Blir SFO brukt til avlasting?

4. Hvordan fungerer ordning med støttekontakt til disse menneskene?

5. Hvor mange barn har diagnosen psykisk utviklingshemming og lettere psykisk utviklingshemming i Strand kommune?

6. Kommunene får tilskudd for barn med disse diagnosene hvordan blir disse midlene brukt?

7. Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuners arbeid med psykisk utviklingshemmede. Blir det søkt fra Strand kommune og hvordan blir midlene evt brukt?

Legg igjen en kommentar