Verkshotellet får lov å ha hotellovernatting på bakkeplan i Vågabakken

I ettermiddag behandlet forvaltningsutvalget klagesaken til Verkshotellet der de ønsker en del av underetasjen i Vågabakken 2 som egen overnattingdel. Tidligere har Verkshotellet fått bruksendret hele 1.etg og den delen av underetasjen fra kontor til overnatting (hospits/pensjonat) som en enhet.

Når de søkte om å dele opp de bruksendrede arealet til to enheter, der underetasjen skulle bli en egen overnattingsenhet satt kommunen på bremsen og avslo. De henviste da til at etasjer på bakkeplan i Vågabakken er regulert av sentrumsplanen på Jørpeland. Denne tillater ikke overnatting å bakkeplan, da dette arealet er forbeholdt butikk/servering etc.

Fra venstre: Leidulf Sigmundstad (Sp), Jan Andor Næss (Mdg), Leif Nieuwejaar (Ap) og i bakgrunnen rådgiver/jurist i Strand kommune Øyvind Heimlund-Lahn. Foto: iRyfylke

Sindre Marvik (H) startet raskt med å fremme forslag om å tillate og dermed gå i mot rådmannens forlag. Han mente kort og greit at dette var næring og at dette burde tillates.

Både Leif Nieuwejaar (AP), Leidulf Sigmundstad (SP) og Snorre Walde (BTN) nærmest advarte forvaltningsutvalget mot å gå mot rådmannens forslag.

Nieuwejaar bemerket at i tråd med sentrumsplanen så ønskes det å skape liv i sentrumsgatene ved å legge til rette for næring. Dette gjøres ved å ikke lukke av for allmennheten og la til at Ap vil støtte rådmannen i dette.

Sigmundstad påpekte at det ofte blir brukt i mot utvalget fordi vedtak vi gjør skaper presidens. Å i denne saken er det avsolutt ikke noe vi ønsker å gjøre i toppen av Vågabakken.

Walde valgte å påpeke at han støtter rådmannen og ikke Nieuwejaar selv om der betydde det samme. Han la også til at mange av de samme medlemmene i utvalget var med på å vedta sentrumsplanen så sent som i 2016 og at vi ikke kan holde på å gi dispensasjon på dispensasjon i disse områdene. Det hadde også blitt enklere om Jørpeland bestemte seg for om sentrum skulle være i Vågabakken, rundt Andor eller Skallstøperiet påpekte han.

Ved votering fikk forslaget til Marvik 5 stemmer mot 4 og ble vedtatt. Stemmene for var fra 3x Høyre, Venstre og Krf.

Fra venstre: Kommunalsjef teknisk Jan Leland, Utvalgsleder Morten Næss og Politisk sekretær Geir Bolme. Foto: iRyfylke

Dette betyr at Verkshotellet endelig kan legge en lang prosess med å få ekstra overnatting klar til våren bak seg.

Legg igjen en kommentar