Vil bevilge 1,5 millioner til kunstgressbane på Fiskå

På onsdagens formannskapsmøte skal politikerne ta stilling til om kommunen skal gi tilskudd på 1,5 millioner til kunstgressbane ved Nordre Strand Oppvekstsenter på Fiskå. Saken avgjøres senere i kommunestyre, antakelig 17.juni.

Det er Fiskå idrettsforening (FiF) som har søkt kommunen om tillatelse til å få bygge ny kunstgressbane på Fiskå, samt søkt tilskudd til prosjektet på 1,5 millioner kroner og kommunal forskuttering av spillemidler.

  • Nylig vedtok også kommunstyret i Strand å bevilge 4,4 millioner til oppgradering av Jørpeland stadion

Prosjektet er kostnadsestimert til ca. 6,72 millioner kroner inkl. mva. FiF ønsker å oppgradere eksisterende grusbane ved Nordre Strand Oppvekstsenter til en 9’er kunstgressbane. Ny kunstgressbane vil betyr at innbyggerne i Nordre Strand, spesielt skole og idrettsforening, får tilgang til bedre idrettsfasiliteter tilgjengelige for bruk dagtid, kveldstid og i helgene. En slik oppgradering vil bety mye, særlig for barn og unge i skole- og fritidsammenheng.

Rådmannen foreslår at kommunen i økonomiplanen for 2021 – 2024 innarbeider tilskudd på 1,5 millioner kroner (inkludert 0,46 mill. fra utkantmidler i 2020) til ny 9’er kunstgressbane på Fiskå og at Strand kommune forskutterer spillemidler til ny kunstgressbane. Tilskuddet forutsetter at skolen og barnehagen kan benytte banen i deres åpningstider utenom ordinært oppsatte treningstider.

Strand kommune og Fiskå idrettsforening inngår også en avtale om årlig leie/driftstilskudd av anlegget som må gjenspeile forholdsmessig driftsavtalene med MIL og Staal IL i sin form. Rådmannen tilrår også at Strand kommune tillater at Fiskå idrettsforbund (FiF) kan inngå en leieavtale til bruk av gnr. 6, bnr. 35 og gnr. 7, bnr. 32 (grusbanen og ballbingen) med Strand kommune i 30 år.

Rådmannen er også positiv til FiF’s ønske om salg av banenavn og sammenligner dette med en treningsbane, ikke et sentralidrettsanlegg som Jørpeland stadion.