Vil endre tittelen fra rådmann til kommunedirektør

I forrige formannskaps under behandling av sak om fastsetting av lønn til rådmannen ble tittelen på den øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen diskutert.

Resultatet ble at formannskapet ba politisk sekretær legge fram sak for kommunestyret for beslutning om å endre tittel fra rådmann til kommunedirektør.

I den gamle kommuneloven er denne lederen omtalt som administrasjonssjef, men veldig mange kommuner brukte tittelen rådmann. I den nye kommunelovens paragraf 13-1 omtales den øverste lederen i kommunens administrasjon som kommunedirektør.

Ut fra at tittelen rådmannen har forsvunnet med den nye kommuneloven, der det legges til grunn at tittelen skal være kjønnsnøytral, anbefales det at tittelen rådmann i Strand kommune endres til kommunedirektør.

Saken avgjøres i årets siste kommunestyremøte 16.desember.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt