Vil gjeninnfører bøter for brudd på fartsgrenser til sjøs

Ved innføringen av ny havne- og farvannslov kunne ikke brudd på fartsgrenser til sjøs straffes med forenklet forelegg. Nå foreslår Samferdselsdepartementet igjen å innføre denne muligheten for politiet.

– Trafikktrygghet til sjøs er like viktig som til lands. Derfor har vi nå jobbet for igjen å innføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser til sjøs. Det gjør det enklere å håndheve bruddene for politiet, og bidrar forhåpentligvis til at flere holder fartsgrensen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet fremmet for en tid siden flere forslag til endringer i havne- og farvannsloven. Å gjeninnføre forenklet forelegg for brudd på fartsgrenser er ett av de. I tillegg er det ønskelig å klargjøre hjemmelen for statlig tilsyn med kommunen sin innkreving av farvannsavgift og å gi departementet hjemmel til å gi foresagn om vrakfjerning. Det er også forslag om enkelte mindre endringer samt språklige justeringer i noen forslag.