Vil ikke se på muligheten for nytt kommunevåpen

Som vi tidligere har skrevet om, så er det flere som ønsker å se på muligheten for å bytte kommunevåpen i forbindelse med at Preikestolen blir en del av Strand kommunen fra nyttår.

Det har i tiden etter at dette ble diskutert i media vært både positive og negative tanker rundt temaet. Flere mener at kommunevåpenet er bra nok, og at det representerer en stor del av historien til Strand kommune. Andre mener at det er på tide med fornying både av identitet og branding.

Preikestolen er Norges største turistattraksjon og godt kjent både i inn- og utland. Det ville vært helt naturlig å bruke Preikestolen i kommunevåpenet, men siden Strand kommune ikke fikk innpass og/eller ønsket å slå seg sammen med noen av nabokommunen mener flere at det er unaturlig å skifte kommunevåpen.

Tidligere har vi også snakket med administrerende direktør i reklamebyrået Call2Action, som mener at det vil være en langsiktig økonomisk gevinst i dette, uten å kunne tallfeste det.

Kommunen vil ikke se på muligheten nå
11. september sendt kunstner Stian Heimlund Skjæveland mail til kommunen og oppfordret kommunen om å endre kommunevåpen i forbindelse med at Preikestolen fra 01.01.2020 er en del av Strand kommune. Ikke bare blir Preikestolen en del av kommunen, men vi får også 2-300 nye innbyggere fra Kolabygda.

I et brev nylig sendt fra ordfører Irene Heng Lauvsnes takker hun for innspillet, men påpeker at det er en stor prosess og medfører en betydelig kostnad. Videre skriver ordføreren: Strand kommune har nå fokus på å få gjennomført de store utbyggingene på skole, idrettshall og de grunnleggende tjenesten for våre innbyggere. Det er ikke planer fra politisk ledelse i Strand å gjennomføre en prosess med endring av kommunevåpen nå.

Til iRyfylke sier Lauvnes at det ikke er noen politisk beslutning om å skifte kommunevåpen. Fremover skal vi skal jobbe med identitet og det er mulig dette blir et tema da. Identitetsprosjektet starter nå i høst og går nok litt ut i 2020.

Hun utdyper videre at hun ikke kan ta alle innspill fra innbyggerne opp i kommunestyret. Politikerne i kommunen har fått med seg diskusjonen, men jeg har ikke fått signaler om å ta dette opp som sak fra hverken politikere eller administrasjon, legger hun til. Mitt inntrykk er at innbyggerne i de grensejusterte områdene er mest opptatt av hvilke tjenester vi leverer, avslutter Lauvsnes.

Oppklarende informasjon:
Flere er av den oppfatning at Preikestolen i kommunevåpenet skal fungere som markedsføring for turistattraksjonen. Som disse også påpeker så markedsfører attraksjonen seg selv. Saken handler mer om at Preikestolen skal markedsføre kommunen som et turistmål.
Skal vi være en industrikommune eller en turistkommune?
Dersom vi ønsker å satse på sistnevnte, så er det absolutt ikke noe vi må, å skifte kommunevåpen. Men alt taler for at det vil ha positive ringvirkninger og knytte en paralell mellom Norges største turistattraksjon og kommunens identitet.

Legg igjen en kommentar