Vil koste over 4 millioner med skolemåltid

I en interpellasjon om skolemåltid den 5. februar 2019 ba MDG rådmannen om å utrede muligheten for å innføre et måltid i de kommunale skolene i Strand fra høsten 2020. I kommende levekårsutvalg skal lokalpolitikerne ta stilling til om de ønsker å bevilge penger til skolemåltid eller følge rådmannens innstilling.

I følge saksfremstillingen er det prøvd ut ulike former for skolemåltid ved noen av de kommunale skolene i Strand tidligere. Nordre Strand oppvekstsenter har fått til kantinedrift som en del av heimkunnskapsundervisningen ca én gang per måned de siste årene. Tau ungdomsskole hadde en periode tilbud om skolefrokost og Jørpeland ungdomsskole har prøvd ut en ordning med å servere havregrøt til lunsj. Frokost er et tilbud som skysselever ikke kan delta i uten at hele skoledagen legges om. Kapasiteten til skolekjøkkenet ved skolene gjør at det ikke alltid lar seg gjøre å tilberede et felles måltid til lunsj. Det er kun Superparken som har et storkjøkken tilgjengelig for kantinedrift.

Våren 2020 er det 1671 elever i Strandaskolen og elevene går på skolen 190 skoledager i året. Dersom alle elevene skal få ett måltid hver skoledag, fører dette til 317 490 måltider i året. Årlige kostnader til råvarer stipuleres da til 3,8 mill. og kostnader til administrasjon til minimum 0,6 mill.

Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av stramme økonomiske rammer og begrensede fasiliteter ved skolene anbefaler ikke rådmannen at det innføres et gratis skolemåltid for de kommunale skolene i Strand. De kommunale skolene skal øke fokus på matpausene og samarbeidet med helsesykepleier, foreldrearbeidsutvalget (Fau) og elevrådet ved skolen om viktigheten av frokost og gode matpakker til elevene.

Hovedbilde illustrasjon: Beau Wade

Legg igjen en kommentar